مدیران انجمن

اين يك گروه ويژه است، گروههاي ويژه توسط مدیر کل سایت، مديريت ميشوند.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر سایتMohades 656   شنبه 7 فروردین 1389, 7:30 pm
مدیر سایتSamaneh 2054   یک‌شنبه 15 فروردین 1389, 7:30 pm
مدیر سابق سایتCyrus 525   سه‌شنبه 17 فروردین 1389, 7:30 pm
مدیر کل سایتAli 577 یک‌شنبه 22 فروردین 1389, 7:30 pm
مدیر سایتSalmani 254   سه‌شنبه 24 فروردین 1389, 7:30 pm
مدير بخش مهندسی برقvahid 409   سه‌شنبه 31 فروردین 1389, 7:30 pm
مدیر سابق سایتmohammadreza 1052   سه‌شنبه 4 خرداد 1389, 7:30 pm
مدیر بخش هنریmetanat 377 شنبه 27 شهریور 1389, 7:30 pm